Hjälp med ansökan om arbetstillstånd

En person som inte är EU-medborgare behöver arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Ett arbetstillstånd ska som regel sökas och beviljas under tiden den sökande befinner sig i sitt hemland. Men att ansöka om arbetstillstånd är inte alltid helt enkelt, så ibland kan lite hjälp på vägen göra gott. Hos Prima Advokatbyrå får du den hjälp du behöver när du ska ansöka om arbetstillstånd. De är även certifierade av Migrationsverket, vilket innebär en snabbare handläggning av ansökningar och förlängningsansökningar om arbetstillstånd.

Arbetstillstånd i Sverige 

Du kan ansöka om arbetstillstånd i Sverige om du: 

  • vill förlänga ditt nuvarande arbetstillstånd 
  • har arbetstillstånd men behöver ansöka om ett nytt för att du har bytt yrke eller arbetsgivare 
  • har arbetat under tiden du varit asylsökande, fått avslag på din ansökan om asyl och har erbjudande om fortsatt arbete 
  • har uppehållstillstånd för studier vid universitet eller högskola  
  • har uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutad utbildning 
  • har rest in i Sverige för att besöka en arbetsgivare. Här gäller dock bara yrken där det råder hög efterfrågan på arbetskraft. 

Om du är medborgare i ett land utanför EU, dvs. är en tredjepartsmedborgare, och vill arbeta i Sverige behöver du i de flesta fall ha ett arbetstillstånd. Arbetstillstånd är ett tillstånd som dels ger tredjelandsmedborgaren rätt till att utföra arbete i landet under en viss tidsperiod och som dels utgör en trygghet för medborgaren då arbetsgivaren måste uppfylla vissa krav för att arbetstillståndet ska beviljas. 

Anlita en advokat och få hjälp med din ansökan

Prima Law är en advokatbyrå i Borås och Göteborg och hjälper dig som är arbetsgivare och vill anställa någon utanför EU, eller har behovet av att förlänga en anställds utgående arbetstillstånd. Prima Law hjälper även dig som arbetstagare med att ansöka om arbetstillstånd och finns med dig genom hela processen.