Sjuhärad – Vad är det?

Ja det är ju helt enkelt ett geografiskt område i Västra Götaland med Borås som centralort.

Historiskt ingick dessa Härader: Gäsene, Ås, Veden, Bollebygd, Mark, Kind och Redväg. NE anger att indelningen i Härader fanns redan i mitten av 1300-talet för Götalandsregionen. I dagsläget skulle man kunna säga att Borås med omgivande kommuner ingår i Sjuhäradsbygden, dvs kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn, och om man så vill kanske också Herrljunga och Vårgårda.

Men vad är en Härad?
I korthet ingick fordomdags ett antal Socknar i en Härad som hade en domstol, Häradsrätten, och en Häradshövding. Helt enkelt en del i det medeltida samhällsbygget, utifrån kronans perspektiv fanns också ”fögderier” en regional indelning för att utkräva skatt. Ordets etymologiska ursprung är inte helt enkelt, men verkar ha använts redan före år 1000 e.Kr. med syftet att säkerställa rätt, värnplikt och förena områden, myndighetsutövning helt enkelt.

Varför Sjuhäradsbygden?
Wikipedia beskriver ursprunget som att ”Geografen Sten de Geer ligger bakom uttrycket Sjuhäradsbygden, vilket han lanserade 1919” och kännetecknas av textilindustri och knallar. Ett skäl att Borås fick stadsprivilegier 1621 hade ju att göra med kronans önskan om kontroll av knallarna i regionen, inte bara centralorten. Det är också tydligt hur uttrycket används att man åtminstone sedan medeltiden ser regionen som Sjuhäradsbygden. Omfattande textil produktion finns ju fortfarande i tex kommunerna Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo. Borås har också Textilhögskolan och ett Textilmuseum.

Eftersom Borås anses ligga i pole-position när det gäller e-handel så är väl också arvet från Knallarna vid liv. Här är ju Postorder med Ellos, HM, Cellbes osv bryggan från de kringresande generationerna.

Så varför lever medeltida ”Sjuhärad” kvar idag?
Att uttrycket levt kvar i regionen och vunnit i populäritet hänger väl säkert samman med att man gärna är lite lokalpatriotisk och söker mer eller mindre omedvetet gemensamma nämnare att samlas kring.

Man vill tala om vem man är och var man är verksam – Det är man i Sjuhäradsbygden, Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda.